19 februari 2016

Sou fräi / Luxemburg 1992

I Luxemburg talas av tradition franska och tyska men sedan februari 1984 har det egna språket luxemburgiska officiell status. I grunden är språket en moselfrankisk dialekt av tyska med en hög grad av franska låneord.

Alla medborgare i Luxemburg får själva bestämma om deras primära språk är franska, tyska eller luxemburgiska. På det egna språket heter landet för övrigt Lëtzebuerg.

I ESC hade man sjungit på det egna språket en enda gång - 1960 då man kom på allra sista plats - och sedan konsekvent hållit sig till franska. Huvudanledningen till att man deltog var att franskspråkiga Radio Luxembourg blivit mycket populär i Frankrike och att man under luxemburgsk flagg kunde lansera artister och låtar genom Europas största musiktävling.

När det intresset dog ut i sluten av 1980-talet och man i allt högre grad skickade lokala artister och låtskrivare så vissnade också de luxemburgska framgångarna.

1992 fick luxemburgiskan komma till heders som sångspråk igen. Marion Welter sjöng om hur hon önskade sig en värld där vi fått svar på alla frågor, där man kan bygga sin tillvaro på drömmar och där man likt en färgglad pappersdrake kan flyga över alla gränser. "Jag vill vara lika fri som mina tankar är!"

Med andra ord en helhjärtad hyllning till det gemensamma, till det EG som snart skulle byta namn och bli Europeiska unionen. Idag känns det väldigt avlägset och naivt att någon skulle skriva en schlager på det temat.

Kanske ändå inte så helhjärtad om sanningen ska fram. Marion Welter och hennes team ville egentligen tävla i Malmö med balladen "Iwerall doheem", men tv-bolaget ville absolut låta tittarna välja bidrag i en minifinal. "Sou fräi" skrevs enbart för att vara "den andra låten" innan tittarna röstade "fel" och skickade iväg den istället.

Tron på det gemensamma verkar inte ha varit så stark ens i Luxemburg. Man deltog en gång till och drog sig sedan ur denna hela Europas fest.

Marion Welter hade mest sjungit rock i olika band - en kort tid hade hon varit fast medlem i Park Café (Luxemburg 1989) - men har sedan Malmö mest ägnat sig åt jazz, barnmusik och att dubba film till luxemburgska.

Uppdaterad 10 juni 2023Marion Welter & Kontinent / Sou fräi (Luxemburg 1992)
21:a av 23 bidrag i Malmö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar