27 juni 2021

Legenda / Polen 2010

En del artister får stora och definitiva genombrott över en natt. Som Carola kastas de rakt in i offentligheten och blir allmän egendom för alltid. Och så finns det andra artister som får jobba på i många år innan den stora chansen kommer.

Marcin Mroziński från Inowrocław hade börjat sjunga redan som barn och tävlat i en mängd sångtävlingar. Som 16-åring sökte han för första gången till polska Idol och syntes i flera liknande program medan han utbildade sig till artist. Han spelade med i flera musikaler, som "Phantom of the Opera", "Les Misérables" och "Boyband".

2010 ställde han för andra gången upp i den polska ESC-uttagningen och nu stod stjärnorna rätt. Hans egen komposition "Legenda" - en dramatisk sak med högt tonläge framförd på både polska och engelska - vann hela rasket och Marcin skickades till Oslo. 

Ett intensivt framträdande till trots gick finalplatsen Polen förbi men Marcin var lika glad för det. Att tävla i ESC var en dröm för honom och han har flera gånger åkt till ESC på nytt för att visa upp sig och hänga med fansen. 

Tävlandet öppnade också nya dörrar och han fick jobb som programledare på polska Nickelodeon. Programmen spelades in i London och 2013 meddelade sångaren att han numer använde sig av artistnamnet Martin Fitch, som möjligen låg lite bättre i engelsmännens munnar.

Han har fortsatt att vara en mångsysslare som ägnar sig åt sång, skådespeleri och att dubba filmer till polska. Han har sin bas i London men jobbar också en hel del i hemlandet. 2017 ställde han upp än en gång i den polska finalen utan att vinna.

2014 drog sig sångaren ur en stor sångfestival i Ryssland med motiveringen att han inte kan uppträda i ett land som diskriminerar hbtiq-personer. De senaste åren har Polen dessvärre rört sig i samma riktning då landets alltmer auktoritära ledning försöker avveckla rättigheter för inte bara sexuella minoriteter utan även många andra grupper


Marcin Mroziński / Legenda (Polen 2010)
13:e plats av 18 bidrag (semi) i Oslo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar